søndag, mars 29, 2009

Utfordringer for avisene i 2009

Vi er inne i en tid med store omskiftninger og en nylig gjennomført undersøkelse blant norske aviser viser nå at finanskrisen har dyttet på en nedgang i reklamemarkedet som er ganske så dramatisk. 

75% av de 43 som har svart på denne undersøkelsen er lokalaviser. 12% er regionale aviser.  De fleste markante aviser i Norge har svart på undersøkelsen og den gir nok derfor et rimelig bra bilde av situasjonen for tiden.

Over 50% av de avisene som har svart oppgir at de har en nedgang i annonseomsetningen på avis på over 10%. Det er et spørsmål om vi ikke her har bommet litt på skalaen og burde hatt med et trinn til  på nærmere 20%.

Når det gjelder internett ser vi at tendensen er mye mer stabil, med omtrent like mye pluss som minus.  Og når det gjelder innstikk ser vi også at stabiliteten er høy, men med en tendens til negative tall, men ikke spesielt dramatisk.

Utslaget av finanskrisen har vært sterkt på stilling ledig markedet.  Her har vi strukket skalaen ut i negativ retning, og nesten 60% av de spurte svarer at de har en fallende omsetning på dette markedet på mer enn 25%. Når det gjelder eiendom ser vi at tilbakegangen sprer seg på flere kategorier – men under 10% har en stabil utvikling her. På bil ser vi også at spredningen er noe større men 50% har en svikt på mer enn 20%.

 Vi ser at avisfolkene bedømmer at det kan bli bedring senere på året, men 50% av de som har svart mener at vi må vente til 2010 eller senere før det blir bedre.  Det er få optimister å spore her.

Andel internettomsetning av totalen oppgis i gjennomsnitt til 8% - og med en medianverdi (midtverdi) på 6%. Dette er en sterk økning fra tidligere målinger som har vist rundt 5%.  Små tall men resultatene begynner å vise seg.  For de 15 avisene med høyest andel er gjennomsnittet 14%. Det er vekst i antall besøkende på nettet fremdeles. 40% og vel så det har vekstrater på over 10% på nettbesøk pr uke.  Og denne trenden holder ganske bra. Vi ser at det er nesten ingen med tilbakegang på nettbesøk.

 De fleste avisledere  er ikke spesielt godt fornøyd med situasjonen for tiden. Spesielt ser vi dette på annonsemarkedet – situasjonen er ikke like ille på lesermarkedet. 45% av svarene viser at  man ikke er fornøyd med situasjonen totalt sett nå.

Situasjonen er dramatisk og den har kommet fort. Det presser på med omstillingarbeid i alle aviser, noe vi har kunnet lese om i nyhetene hver uke.  Vi ser ikke bort fra at fusjoner, samarbeid og nedleggelser blir fortsatte konsekvenser av denne utviklingen.

 (Denne rapporten er gjengitt på kampanje.com den 25.3.2009)