onsdag, april 08, 2020

Korona-effekten: 60% flere sidevisninger

En av mine samarbeidspartnere i Sverige har delt noen data med meg fra noen viktige svenske aviser.  Disse viser med all tydelighet det store behovet det er for informasjon i disse koronatider. Selv om svenskene har valgt en annen strategi for å håndtere virusutbruddet tror jeg ikke at det er så stor forskjell i behovet for informasjon om så stor dramatikk som dette.

Jeg har tallene for daglige sidevisninger og jeg har indeksert det slik at hele januar måned = 100.  Da ser vi av figuren at det topper seg den 14. mars med over 60% fler sidevisninger enn januarsnittet.  Dataperioden er fra 1. januar til og med i går - 7. april.

Det er ingen tvil om at behovet er der og at mediene har en jobb å gjøre.  Derfor er det viktig at det legges til rette for at mediene kan gjøre denne jobben. Den blå linjen er dagtallene og den røde linjen er et 7-dagers glidende gjennomsnitt.

Tipper at tallene i Norge følger samme mønster.