tirsdag, mars 23, 2021

Det hender mye på fem år

 For en som har hengt med i mediebransjen lenge er det interessant å se hvordan preferansene i nyhetsformidlingen har endret seg.  Nå har jeg, ved hjelp av en ny undersøkelse og data fra fem år tilbake laget en enkel oversikt over hvordan nyhetspreferansene har endret seg.  Se bare her:


For fem år siden spilte papiravisen en viss rolle - og vi ser at den nå er nesten borte.  TV har økt littegran, men det er - selvfølgelig - nettavisene som tar over, og det ganske dramatisk.  Vi ser også at sosiale medier er viktigste kilde for 10% av befolkningen. For de lokale nyhetene er fallet for papiravisene mye mer dramatisk, men den henger i noen grad i gjen fremdeles.  Men takket være at mediehusene har fått fart på den digitale strategien så er det nå et mye bedre bilde som viser seg.  Hele 57% har nettavisene som viktigste lokale kilde - og legger vi det sammen med de 14% som har det på papir (og så finnes det jo kombinasjoner her) så har vi et bruttobilde som ikke ser så allerverst ut.  Over 70% henter sin lokale informasjon fra lokale redaktørstyrte medier.  Og vi ser at det er 11% som har sosiale medier som sin viktigste kilde til lokale nyheter. 

Kilden for disse dataene er et landsrepresentativt utvalg gjennomført av Respons Analyse i 2016 og YouGov i 2021.  For begge undersøkelsene er antallet respondenter 1000.