søndag, januar 24, 2010

Om Dagbladet (hentet fra Kampanje)

Dagbladet – alltid foran?

- Dagbladet er alltid foran – men nå på vei ned, skriver Erik Wilberg i dette innlegget.Av: Erik Wilberg

Det at to redaktører går på dagen er et varsel om at noe ikke har gått som det burde – internt og/eller eksternt.

Alle gode forsøk til tross – markedets dom over Dagbladet er brutal. Dagbladet har i årene 2000 til 2008 mistet 65 prosent av opplaget. De to løssalgsavisene VG og Dagbladet er i en særstilling fordi de begge er ”tilleggsaviser” og fordi de begge er eksponert for den daglige økonomiske realitet å måtte kjøpes hver eneste dag. Det er noe annet enn å være forhåndsbetalt for en tid framover. Begge sliter – men for Dagbladet går det på livet løs. Og en lukrativ forretningsmodell med løssalgsinntekter skal kompenseres med noe som av de fleste oppfattes som en gratisvare – det er klart at det ikke er enkelt. Det hele handler om å levere merverdi til kundene.

Det handler ikke lenger om opplag – det handler om merkevare - brand. Og Dagbladet har etter min mening herjet med sitt brand så lenge at den for menigmann fremstår med en uklar og udefinerbar rolle, og den har tapt i mange retninger. Men løssalgsmarkedet på papir er uansett på vei ned – og så lenge man bare ser på opplaget ser det hele ganske trist ut.

Med en utvikling som er litt mer forverret enn tidligere år står Dagbladet i fare for å falle under 100 000 i gjennomsnittlig daglig opplag i 2009. Da er nok en barriere brutt.

Men ser man på utviklingen av lesere og brukere (se nederst i saken), så ser man at Dagbladet aldri har hatt flere lesere/brukere enn i dag. Dette diagrammet viser at papirutgaven har hatt et aksellererende fall siden 2005 og at nettet i 2009 nærmer seg millionen. Men dette går ikke opp økonomisk, og derfor må Dagbladet gjennom ytterligere omstruktureringer av til dels brutal art. Diagrammet viser en synkende betalt modell opp mot en stigende gratismodell og det blir jo litt epler og appelsiner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

(Kilde: TNS-Gallup)

Jeg regner med at søndagsutgaven forsvinner snart – og at vi nok i 2010-2011 vil se at Dagbladet vil forsøke med nye fremstøt på nettet. Det er fullt mulig – men det må kunne konkurrere fritt med papirutgaven og på helt egne vilkår. Og det for Dagbladet å høste lønnsomhet videre i en nedadgående spiral kan bli meget vanskelig og demotiverende også for de ansatte som jobber i et synkende produkt. Tiden er nok inne til en mer radikal omlegging – færre dager i uken – konsentrasjon om å levere reell merverdi på færre dager, vesentlig bedre på nett, kanskje først på leseplate - og med en mye mer differensiert profil i markedet. Det siste kan nok bli vanskelig fordi Dagbladets merkevare ikke på langt nær er så sterkt som tidligere.

Det å lede Dagbladet fremover krever to former for ledelse: En innovativ utvikling med sterk merkeprofil – med evne til å skape et unikt nettprodukt – og en ledelse som kan avvikle. Jeg er tvilende til om man finner en person som dekker begge. Og begge ledertyper må være tykkhudede og kunne forstå en kompleks bedriftskultur. Det finnes sikkert noen der ute, men om det er attraktivt i dagens arbeidsmarked er jo en annen sak.

Noe må gjøres - med omtrent nåværende nedadgående papiravis-hastighet er det jevnt slutt for Dagbladet på papir i 2015-2016. Synd.

Erik Wilberg, medieforsker og førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI