torsdag, desember 29, 2016

Det har vært skralt

Det har vært skralt med oppdateringer fra meg på bloggen det siste året.  Jeg har fra tid til annen forsøkt meg på litt statistikk og synspunkter. Men nå er tiden inne for en skjerpings:  Jeg skal ha forskningsfri første halvår i 2017 og har blant annet tenkt å bruke denne bloggen til mer aktiv formidling.

Jeg kan ikke love de store avsløringer, men jeg har tenkt å kommentere på fagstoff og hendelser innenfor strategi, media og ledelse.   Og fra tid til annen vil jeg nok komme med en eller annen spådom også.  Jeg har jo fått en del pes fra mediebransjen ved at jeg har hatt synspunkter på avisenes utvikling - og har "snakket bransjen ned".  Sannheten er vel heller den at jeg har kommentert på trender som har vært der og forsøkt å se noen konsekvenser av det. Så får kritikerne mene hva de vil om det.

I de siste årene har jeg blitt mer opptatt av nyere former for pedagogikk. I mitt virke som fagansvarlig i strategi på BI har jeg eksperimentert med blandede og nyere former for pedagogikk og teknologiske hjelpemidler.  Ikke noe av dette har vært rocket science - men jeg har forsøkt å bake inn teknologi som smarttelefoner, nettbrett og PC i undervisningen på ulike måter.   Noen snakker om flipped classroom der forelesninger erstattes med video og der klassetimene brukes til veiledning.  Min tilnærming har vært mer i retning av blended learning, der flere pedagogiske metoder spiller sammen på forskjellige måter.  Jeg har studert om hva som skiller klasseromsundervisning fra onlineundervisning, og forsøkt å trekke noen konklusjoner fra det.  Det er ingen tvil om at nyere teknologi presser seg på og vil forandre måten vi underviser på ganske drastisk i årene som kommer -uansett fag.

Jeg holdt et foredrag om dette i på en kjempestor konferanse (Online Educa) i Berlin i desember og etter responsen jeg fikk der var dette et aktuelt tema.  Det meget korte foredraget jeg holdt om dette kan du se her:

https://www.youtube.com/watch?v=MJSZ8cdZiCU

Jeg skal forske videre på dette nå - målet er å finne ut hva som virker læringsmessig.  Jeg tenker også å skrive noen ytterligere (vitenskapelige og praktiske) artikler om dette i en oppfølgende studie som akkurat er gjennomført, og som ligger klar for analyse.

Ellers holder en kollega, professor Stig Berge Matthiesen, og jeg på BI i Bergen på med et par artikler om redaktørenes arbeidssituasjon.  Vi ser nærmere på hva som får de til å trives i jobben, og hva som kan få dem til å finne på noe annet.  Det viser seg at interne organisatoriske forhold spiller en rolle i begge tilfeller - ikke spesielt overraskende.

Det er romjul og jeg sitter med korrekturlesning på en bok jeg har skrevet, og som er antatt av Fagbokforlaget. Den heter Strategi i praksis, og er en meget lettlest innføring i strategi som er tenkt som supplement til mer fagtunge bøker og ikke minst som inspirasjon til å tenke strategisk for ledere der ute i praksis, som ofte mangler både begrepsapparat og strategisk tankesett.  Den tar for seg både privat og offentlig sektor, og er også basert på egen erfaring som strategirådgiver gjennom tre årtier. Jeg håper at den boken faller i smak.  Den kommer i salg fra ca 15. februar 2017.  Jeg arbeider med et par andre manus også - og håper å bruke halvåret til ferdigstilling av disse bøkene. Mer om dette i senere blogger.

Ellers er jo situasjonen i mediebransjen fremdeles ganske dyster.  Det har vært et enormt skift fra papirbasert til digitalt, og dette vil bare fortsette.  Lyset i tunnelen slik vi ser det nå er at avisene ser ut til å ha fått dreisen på betaling for innhold.  Flere reportasjer vitner om optimisme her - blant annet denne: http://www.medier24.no/artikler/i-2014-trodde-ingen-pa-brukerbetaling-sa-spadde-alle-at-amedia-skulle-selges-i-biter-na-er-det-are-stokstad-som-smiler-bredest/366693.

Samtidig kan vi lese denne: http://www.medier24.no/artikler/dagbladet-flytter-deadline-og-oker-prisen-vil-melke-de-siste-pengene-ut-av-papiravisa-for-den-legges-ned-pa-hverdager/366817

Så mediebildet er broket og komplekst.  Men det går den digitale veien.

Ønsker alle en fortsatt god Jul og et godt Nyttår.
fredag, august 12, 2016

Lokal nyhetspreferanse

Her er en tabell som viser viktigste kilde til lokal nyhetsinformasjon:
Utvalget er landsrepresentativt (N=2000) og vi ser her at sosiale medier er nesten like stort som papiravis blant de yngste.Samtidig ser vi at det store skillet på lokal papiravis går fra 45 år og oppover. Digitale medier er førstevalget opp til 45 år og papiravis i de eldre aldersklassene. Vi ser også at TV og radio nesten ikke har noen rolle i det hele tatt på den lokale nyhetsinformasjonen.

onsdag, mars 30, 2016

Lokalavisen står sterkt også digitalt

Det kan kanskje være overraskende - men også gledelig at det ser ut til at lokalavisen står sterkt også når det gjelder de digitale løsningene når det hender noe som man er interessert i.  Se på denne tabellen:

Responsanalyse N=2000

Hele 57% av befolkningen ville velge nettutgaven av lokalavisen når noe lokalt hender. Riktignok er dette spørsmålet stilt som "aided recall", men allikevel. Og det mest interessante er jo hva man IKKE har som preferanser.  På det lokale kan ikke VG eller NRK konkurrere i det hele tatt.  Og sosiale medier (her rubrisert under annen nettside) er ikke så relevant.   Og selv blant den yngste aldersgruppen er preferansen på over 50%.  I disse omskiftelige tider kan kanskje denne tabellen stimulere ytterligere til å utvikle det digitale lokale tilbudet fra lokalavisene.