torsdag, mai 23, 2019

Milliardene som fordampet

Websiden medienorge.uib.no er en skattkiste for alle som interesserer seg for medieutviklingen.  Siden 2005 har IRM i Sverige også målt det norske mediemarkedet.  Nylig har Medienorge oppdatert reklamemarkedet med tall for 2018 og det er en lesning som gir grunn til refleksjon.
For dagspressens del har markedet gått ned hvert år siden 2007, som var toppåret med 8 mrd i omsetning.  I 2018 var det bare 2,5 mrd igjen - en nedgang på 68%.  TVmarkedet har også passert toppen men har økt med 24% siden 2007.   Det er selvsagt internett som har spist av kaka hele veien og har økt fra 3,1 milliarder i 2007 til hele 10,4 milliarder i 2018 og har nå over halvparten av den samlede investeringen.  I dette tallet ligger både nettaviser og søk.   Strukturomleggingen i markedet, med prispress og det hele, har gjort at den totale veksten siden 2007 er på beskjedne 2 prosent - noe som i faste priser vil bety en nedgang.
Men - om vi husker tilbake til katalogene og Gule Sider, Mitt distrikt og annet så var dette et milliardmarked så sent som i 2006.   I 2005 var markedet på 1,2 mrd - siste året det ble målt var i 2017 med beskjedne 12 millioner og i 2018 var det fordampet helt.  Borte vekk.
Det er betydelige utfordringer fremover i hvordan reklameinvesteringen utvikler seg, og det kan bli vanskelig for den viktige annonsedelen å være med å finansiere journalistikken.  Det kan bli et stort innholdsmessig minus også. 

mandag, mai 13, 2019

Mediedagene i Bergen 2019

Det er alltid spennende med mediedagene i Bergen.  Siden jeg flyttet hit i 2015 har jeg besøkt arrangementet, og for en som har vært i bransjen lenge er det alltid hyggelig å treffe gamle kolleger og gjøre noen nye og interessante bekjentskaper.
Hvert år er det alltid noe som fenger interessen spesielt - og i år var det iallfall tre presentasjoner som for meg var interessante:
Den første var gjennomgangen av Medieundersøkelsen som sier noe om tilliten til norske medier.  Denne ble publisert på mediedagenes websider, og jeg har sett nærmere på den:

Det er gledelig at over 80% mener at nyhetene i stor eller noen grad angår oss, og at de er for folk flest.  Det lover godt for lokalavisenes fremtid.  Samtidig ser vi at det nå er nettet som er den sentrale kilde for nyheter med 45% og TV på neste plass med 27%.  Papiravisen er nede på 11%. 
Det er en viss uro over at 47% er helt eller delvis enige i at internett og de sosiale mediene har medført at de tradisjonelle mediene har blitt mindre viktige for demokratiet.   Samtidig er det betryggende at 63% er helt eller delvis enige i at nyhetsmediene sørger for at ulike syn kommer til uttrykk.  Litt overraskende er det kanskje at 60% mener at nyhetsmediene er for lite opptatt av det som skjer utenfor hovedstaden.  Kanskje er dette en refleks av VGs sterke stilling som nettpublikasjon. 

Det andre var Kristin Skogen Lunds presentasjon om Schibsteds gameplan og hvordan de skal utvikle seg videre.   Dette var en glimrende presentasjon, og kanskje mest interessant var det å se på  markedsverdien av de tre bena som Schibsted står på.   Se på denne presentasjonen: Kristin Skogen Lunds presentasjon.   Valueringen kommer etter ca 10 min. 

Det tredje var Cait O'Riordans presentasjon om hvordan Financial Times nådde 1 million betalende abonnenter.  Her ser man tydelig hvordan digitaliseringes verktøyer er spilt ut, og hvilke endringer det medfører.  Presentasjonen finner du her.  Jeg stilte henne et spørsmål helt på slutten om hvilke kritiske ferdigheter man trenger framover - og hun svarte ikke overraskende at det er medarbeidere som kan arbeide "in a data driven way".  

Og jeg bør også nevne diskusjonen om hvordan man skal finansiere journalistikken der Siv Juvik Tveitnes (fra Schibsted) så tydelig ga uttrykk for at det er større forandringer fremfor oss enn bak oss.  Det tror jeg hun har helt rett i.  Synkende papiropplag med høy økonomisk innflytelse, endringer i postloven og omdisponering av mediestøtten er en miks som ikke akkurat ser lovende ut.  Men vi har sterke merkevarer innen media - og det er den digitale utviklingen av dette som vil bli utfordringen.