mandag, mars 18, 2013

En drepende forutsigbarhet

For oss som har fulgt mediebransjen i en årrekke og sett hvordan den nå utfordres av digitale løsninger er beslutningen om at man fremdeles skal ha 25% moms på digitale aviser og null på papiraviser uforståelig. Fremfor alt trenger bransjen en forutsigbarhet i momsregimet som ikke bare er en ytterlighet (25 mot null) – men en stimulans til å sikre fremtidig sterke lokale medier –også i digital form. I løpet av de neste to årene må de fleste norske aviser innføre digitale betalingsløsninger. Det at disse skal belegges med 25 prosent moms når det tilsvarende trykt på papir er på null vil legge en begrensning på den helt nødvendige digitale satsningen. Og ikke minst en uholdbar kompleksitet i innføring og avregning av momsen i de IT-løsninger som nå skal lages. Og hvordan skal man kunne kontrollere en riktig avregning av moms når det skal foretas kjøp på individnivå vekslende mellom ulike produktløsninger, som for eksempel papir to dager i uken og digitalt fire? Den sikreste utvikling av en sterk lokalpresse er å gi dem rammevilkår som gjør at man kan satse sømløst på en digital overgang, og ikke at momsregimet gjør at man må holde igjen i produktutvikling og satsing. Det at ingen andre land har innført en digital moms er ingen begrunnelse for at ikke vi kan gjøre det. En felles lavsats på 8% på alle medieprodukter vil stimulere en helt nødvendig produktutvikling og sømløs migrasjon av papirabonnenter til digitalabonnenter. Og man slipper en masse sløseri både med papir og distribusjon nå som de digitale forutsetningene så absolutt er tilstede og i en tilstrekkelig god kvalitet. Avisen Nationen er et godt eksempel. Den er innelåst i et håpløst regime med pressestøtte knyttet til papir og hele fremtiden knyttet til et opplegg med maksimal avgiftsbelastning. Avisen var i 2011 representert i 410 av Norges 429 kommuner og i de fleste av dem i meget små opplag. I 220 kommuner er distribusjonen på 20 eksemplarer eller mindre. Tenk hvilken effektivitetsgevinst som denne avisen ville ha dersom den hadde muligheter til å ha en sømløs overgang mellom papiropplag og elektronisk opplag. I følge en nasjonal undersøkelse gjennomført i januar leser 70% i aldersgruppen 30-44 nyheter på papir sett på ukebasis. Tallene for å lese på PC er 84%, mobiltelefon 56% og lesebrett 42%. Hvorfor det da skal være momsforskjell her er vanskelig å forstå. Det kan virke som om man i det hele tatt ikke har lyttet til bransjens argumentasjon om merverdiavgiften. Som forsker i medieøkonomi og strategi virker dette forslaget som uhyre lite gjennomtenkt og bare styrt av finansdepartementet. På lokalmedieområdet trengs en fremtidsrettet tankegang hvor lavmomsen inngår. Og når det er 8% moms på NRK-lisensen så blir det hele mer uforståelig. Det er en forutsigbar mangel på å lytte, synes nå jeg. Fortsatt splittet moms vil kunne være drepen på deler av utviklingsprosessen, og da har man oppnådd det stikk motsatte av det som var hensikten. En skrikende mangel på helhetssyn preger hele prosessen. Og det som er blitt sterkt kritisert i andre sektorer under nåværende regjering – gjennomføringsevne. Erik Wilberg Førsteamanuensis i strategi og medieforsker ved Handelshøyskolen BI.