fredag, august 12, 2016

Lokal nyhetspreferanse

Her er en tabell som viser viktigste kilde til lokal nyhetsinformasjon:
Utvalget er landsrepresentativt (N=2000) og vi ser her at sosiale medier er nesten like stort som papiravis blant de yngste.Samtidig ser vi at det store skillet på lokal papiravis går fra 45 år og oppover. Digitale medier er førstevalget opp til 45 år og papiravis i de eldre aldersklassene. Vi ser også at TV og radio nesten ikke har noen rolle i det hele tatt på den lokale nyhetsinformasjonen.