tirsdag, april 25, 2023

NAV: Ny omverdensanalyse presentert

 For en som er mer enn alminnelig interessert i strategi som fag er det interessant å lese NAVs nye omverdensanalyse. Jeg tror at en viktig del av alt strategisk planarbeid er å se på hvilke forhold som kan påvirke organisasjonen på kort og lang sikt. Og her gjør NAV en solid jobb med en nye rapporten, som der den femte i rekken og som kommer hvert annet år.  Jeg har selv skrevet om betydningen av en god omverdensanalyse i min siste bok - Strategiboken (Hegnar Media Forlag, 2023).

Målgruppen for rapporten er NAVs egne ansatte og andre interesserte, og den skal tjene som refleksjons- og plangrunnlag for hvordan NAV skal kunne tilpasse sine tjenester til samfunnsutviklingen.  





I sammendraget pekes det på flere utfordringer som vil påvirke NAV fremover:

 • Omstilling og mangel på arbeidskraft
  • teknologiendringer, grønt skifte og eldre befolkning
 • Aldring og sentralisering utfordrer velferdsstaten
  • Aldersgruppen 67+ øker med 35% fram til 2035
 • Nye forventninger og muligheter for brukere
  • Forventning om at tjenestene er tilpasset den enkeltes behov og sammenhengende på tvers av offentlig sektor
 • Fare for mer uforutsigbarhet i politikken
  • Flere konfliktlinjer og vanskelige avveininger
 • NAVs kompetansebehov påvirkes av samfunnsendringene
  • Håndtering av teknologiendringer og brukerforventninger
 • De største usikkerhetene for NAV
Rapporten er en beskrivelse og konsekvensanalyse på viktige områder og inneholder et vell av kildehenvisninger.   Spesielt interessant er det å se konsekvensanalysene av digitalisering og også KI. 

Rapporten er på 152 sider og jeg har bare fått bladd litt i den. Men her er det mye å bite i. 

Og det er også laget Powerpoint-presentasjon av innholdet som gir interessant overblikk. 

Ingen kommentarer: