mandag, august 22, 2022

Høy tillit til institusjoner i Norge - Tillitsbarometeret 2022

 Takk og pris for at vi lever i et land hvor vi har høy tillit til hverandre.  Under Arendalsuka sist uke presenterte Harald Stanghelle og Thore Gaard Olaussen fra Respons Analyse Tillitsbarometeret, som de har holdt på med i fem år.

Det viser at vi har høy tillit til institusjoner - og spesielt frivillige organisasjoner som nær 9 av 10 har tillit til.  

Så kommer ikke mediene så galt ut heller.  64% har høy tillit til mediene, og det er det høyeste som er målt.  Og heldigvis er det bare 13% som har høy tillit til sosiale medier, men som vi vet er det stor forskjell i aldersgruppene her.

Stortinget gikk på en fortjent smell, men som stortingspresidenten sa beviser det bare at demokratiet fungerer. 
Vi ser også nedenfor at mediene spiller en vesentlig rolle for at demokratiet skal fungere med et tall på hele 81%.  Og selvklart ligger Storting og Regjering høyt her.  Men vi ser også at over 30% mener at sosiale medier er viktig for demokratiet. Ingen kommentarer: