fredag, januar 06, 2023

Færre utgaver hver uke for avisene

Det har over mange år vært en trend å redusere antall utgivelsesdager, og de siste årenes utvikling både med pandemi og nå senest med kraftig prisøkning på papir, trykk og distribusjon gjør at den rene digitaliseringen nærmer seg.  Men det går ikke så raskt som mange - meg selv inklusive - har trodd.  Flere av de avislederne jeg snakker med nå mener at 2023 kommer til å bli et vendepunkt i utviklingen. 

Med hjelp av data fra flere kilder har jeg nå sett litt på utviklingen av frekvens (utgivelsesdager) de siste årene.

Medienorge.uib.no har en sammenstilling av dagsaviser og fådagersaviser .  Det viser at det har vært en nedgang i dagsaviser og en rimelig konstant utvikling av fådagersaviser.  


 Men det er mange nyanser her.  Jeg har sett på data fra 2012 til 2022 ved hjelp av data fra Mediekatalogen.no som har erstattet den gamle Aviskatalogen.

Av de 173 titlene jeg fant der (ikke alle aviser ar medlemmer av Mediebedriftene) så er fordelingen av utgivelse slik i 2022:Vi har flest to og tredagersaviser - over halvparten er det.  28 titler er 6-dagers og bare 1 (Aftenposten) er 7-dagers.  Men nå har de redusert søndagsutgaven til bare å bli distribuert elektronisk som e-avis (pdf). 

Ser vi på utviklingen over ti år finner vi at det har vært store endringer.  Her har jeg bare tatt med de 140 avisene som jeg fant data om i begge årene.  Det gir allikevel et bilde av utviklingen.Der ser vi at det har vært en stor økning i 1 og 2.dagers aviser.  Og vi legger spesielt merke til den store utviklingen av seksdagersaviser som er redusert fra 50 til 28 i denne oversikten. 

Så det går altså mot frekvensreduksjon. Samtidig ser vi at det er en kraftfull utvikling av avisenes digitale side.   Nå er det digital først som gjelder.  Når dette skrives er det kraftig uvær i SørNorge og alle avisene jeg sjekker har på topp utviklingen i været.  Da føles det lite meningsfullt å lese en trykt avis om snøen som falt i går.  Leserne vil være oppdatert av et troverdig medium. 

Jeg tror på fortsatt frekvensnedgang.  De 28 avisene som fremdeles er seks dager tror jeg blir vesentlig redusert i løpet av 2023.  Men jeg har tatt feil før.  Trykt avis har vist seg veldig seiglivet. Men med nåværende kostnadsbilde nærmer grensen for lønnsomhet seg raskt. Ingen kommentarer: