onsdag, november 08, 2023

Livskvalitetens U-sving

Det dukket opp i min Facebook strøm en artikkel fra the Economist fra 2010 med tittelen: Livets U.sving.

(Illustrasjon fra Dall-E)

De første to avsnittene i artikkelen lyder slik:

"SPØR folk hvordan de føler om å bli eldre, og de vil sannsynligvis svare i samme ånd som Maurice Chevalier: "Gamle dager er ikke så ille når du vurderer alternativet." Stive ledd, svakere muskler, svekket syn og svekkelse av hukommelsen, kombinert med den moderne verdens likegyldige forakt for de gamle, virker som en skrekkfylt utsikt - bedre enn død kanskje, men ikke mye. Likevel tar menneskeheten feil når de frykter aldring. Livet er ikke en langsom nedgang fra solfylte høyder mot dødens dal. Det er heller en U-sving.

Når folk begynner på voksenlivet, er de generelt ganske glade. Ting går nedover fra ungdom til midten av livet til de når et bunnivå vanligvis kjent som midtlivskrisen. Så langt, så kjent. Det overraskende skjer etter det. Selv om folk beveger seg mot alderdommen, mister de ting de setter pris på - vitalitet, mental skarphet og utseende - får de også det folk bruker livet sitt på å forfølge: lykke."

Nå kan man vel kanskje ikke direkte si at lykke er det samme som livskvalitet, men det er iallfall en sterk sammenheng her.  Og i den undersøkelsen jeg gjorde om mediebruk på landsbasis i 2022 hadde jeg også med et spørsmål om livskvalitet basert på en anerkjent skala utviklet av Pavot og Diener på 90-tallet.   Den måler livskvaliteten basert på følgende fem spørsmål:


Om jeg setter dette inn i et diagram etter alder kan jeg jo se om jeg kan få fram U-kurven slik artikkelen antyder:


Om det ikke akkurat er en U-sving kan vi i allfall konstatere at livskvaliteten øker etterhvert som vi blir eldre.  Vi får mer erfaring, er kanskje tilfreds med hva vi har utrettet i livet, kan kose oss med barnebarna, få tid til reising, kultur og en kjær hobby - og er ikke bundet av barneoppdragelsens tredemølle eller bekymringene om hvor tenåringen er i kveld. 

U-svingen er kanskje lettere å få øye på om vi klumper sammen i generasjoner.  Her har jeg lagt alle født før 1964 i samme gruppe - kalt Boomers +, og så ser vi fra venstre mot høyre eldre mot yngre.
Her ser vi også at menn gjennomgående scorer med høyere livskvalitet enn kvinner.  Spesielt er dette tydelig blant dem født mellom 1981 og 1996.  

Om man har helsa så er det slett ikke så verst å være eldre.  Men som min gamle far sa etter fylte 70:  Nå er vi i avgangsklassen.  Og vi merker det selv også - det faller fra noen hvert år blant venner og familie.  Men sånn er livet. 

Ingen kommentarer: