torsdag, november 16, 2023

Cruiseskipet AidaNova og norsk kommunestruktur

 Her i Bergen har vi nesten daglig anløp av cruiseskip av alle mulige størrelser.  En av de større som har vært innom er AidaNova på 183000 tonn og som er 337 meter langt og med 16 dekk.  Det rommer 5252 passasjerer.  Når den kommer til byen merkes det rundt om. Noen dager ligger det flere cruiseskip inne og da kan køen til Fløybanen bli ganske så lang. 


Nå er ikke dette blogginnlegget om cruisetrafikken.  Men jeg ser litt på norsk kommunestruktur og ser at det er ganske mange kommuner i Norge som er mindre enn AidaNova.  Vi har nå 356 kommuner i Norge og strukturen er ganske så talende, Bare se på denne tabellen:
Vi ser at det er veldig mange småkommuner, Den minste er Utsira med 188 innbyggere og den største er Oslo med 699000 innbyggere.   Gjennomsnittet i kommunestørrelse er 15240 innbyggere. Det var vel en gang et utvalg som mente at en robust kommune var en med et innbyggertall på 15000.    Idag er det bare 80 kommuner som har denne størrelsen. En SSB rapport fra 2022 fremskriver at 40% av norske kommuner vil ha stabil eller krympende befolkning fram mot 2050.

Bare for å sammenlikne  litt i de nordiske land slik det var i 2021:


Finland og Norge er nokså like i innbyggertall men de har altså 12% færre kommuner. Jada - det er forskjell på de tusen sjøars land og fjell og fjordlandet Norge. 

Så kan vi sammenlikne kommunestørrelsen med det nevnte cruiseskipet. Da finner vi at over halvparten av norske kommuner kunne plassere alle sine innbyggere på dette skipet.  Og 10 av de minste kommunene kunne vært ombord samtidig.


De 51 % av kommunene representerer bare 8% av Norges befolkning.  Det er 180 kommuner med ca 430000 innbyggere tilsammen.

Nå skal jeg ikke harselere mer med dette, men det er et tankekors at strukturen er slik, men det er nå engang politikkens vesen.  Vi holder oss med et høyere velferdsnivå enn med våre naboland på mange områder.    Urbaniseringen er litt lavere i Norge med 82,3%, mens den i Sverige er 87,5%, i Danmark 88,1% og i Finland 85,2% - alt i følge Verdensbanken.    Og det er vel ingen umiddelbar tanke om å gjøre noe enda mer dramatisk med kommunestørrelsene - før vi blir tvunget til det. 

Ingen kommentarer: