mandag, november 01, 2021

Avisene sterkest som nyhetskilde om Covid-19

 I studentundersøkelsene blant BI-studenter i Bergen hadde jeg med spørsmål om hvor de hentet nyheter om Covid fra både i 2020 og 2021.  Begge undersøkelsene ble gjennomført i høstsemesteret.

Resultatene viser stor stabilitet både i 2020 og 2021:
Avisene (websidene vel og merke - papiravisen er borte i denne gruppen) sto aller sterkest, men vi ser at det også er vesentlig innflytelse både fra TV og sosiale medier.  Vi ser også en viss økning i bruk av offisielle websider - kanskje på grunn av reiseregler?.   Men det er iallfall betryggende at man i størst mulig grad har brukt redaktørstyrte medier som informasjonskilde.  VG står i en særstilling her - det vet vi fra andre undersøkelser. 

Ingen kommentarer: