mandag, november 08, 2021

Ukepressen og dagspressen i samme båt - som lekker

 Statistikken fra IRM (Medienorge.uib.no) gir oss oversikt over den strukturelle utvikling for annonsering i de fleste medier i Norge over lang tid.  Siden 2005 er reklamen målt og vi ser jo den klare utviklingen for de papirbaserte mediene.    Ukepressen er like ille ute i papirbasert annonsering som dagspressen.


Fra et nivå på over 600 millioner på det meste i 2007 så har det i 2020 falt til litt over 100 millioner eller med 81% i løpende kroner.   Og kursen ser jo ikke så bra ut - det blir vel en "long tail" her også. 

Og sammenlikner vi med dagspressen ser vi at det er omtrent identisk forløp av de to medietypene - om vi setter år 2005=100 og indekserer utviklingen.  Da ser det slik ut:Forløpet er nesten identisk.  Dagspressen har det håret bedre med en nedgang i løpende kroner på 74%. 

Og det ble fristende å ta med utviklingen for fagpressen ogå i samme slengen, og der ser vi at det har gått langt bedre.  Nedgangen er "bare" på 42%.  Årsaken her er nok at mye av fagpressen er medlemsbasert, slik at målgruppen er mer definert.  Dessuten er innholdet i fagpressen mer av målrettet karakter og derfor er "lekkasjen" mindre, med vi ser klart at den analoge delen av fagpressen er på vikende front, og det vokser stadig frem websider som dekker opp mange fagretninger.  Et eksempel på dette er websiden Khrono, som dekker universitetssektoren. 

Her er diagrammet som inkluderer fagpressen:

Ingen kommentarer: