tirsdag, oktober 25, 2022

Det er skralt med betalingsvillighet for nyheter

 Studentundersøkelsen viser også at det ikke er særlig bevegelse i betalingsvillighet for nyheter.  Dette er nok et vanskelig marked for studenter, som kanskje må prioritere hardere hva de bruker penger på. Og selv om de betaler villig vekk for strømmetjenester og annet er det verre med abonnement på nyheter.  Noen får kanskje også sitt nyhetsbehov dekket gjennom familiedeling og annet. Uansett - det har ikke vært store bevegelsen i villigheten de siste årene - dessverre. 

Vi har spurt om de er villig til å betale 109 kroner måneden (tilsvarer en strømmetjeneste) for nyheter.


Og som diagrammet viser er det smått med den følte betalingsviljen.  I 2022 er det bare 24% som vil betale for en eller annen form av nyheter - mest det som føles relevant for dem.  Og titter vi litt bak tallene for 2022 finner vi at det er signifikante forskjeller mellom menn og kvinner.   Mens kvinnene er enda mindre villig til å betale (81%) finner vi at menn er noe mer nyhetshungrige (70% vil ikke betale).  Så vi har altså 81/19 for kvinner og 70/30 for menn.  Dette har kanskje også sammenheng med at kvinner i større grad bruker sosiale medier.   Uansett ser vi at den gamle klassiker ved å "holde et abonnement" på en nyhetsavis ikke er særlig relevant.  Og når sant skal sies er det jo plenty av gratismuligheter av god kvalitet på åpne sider.   Både NRK, VG og Nettavisen i kombinasjon vil nok dekke informasjonsbehovet hos mange.  Så får vi se da om nyhetsavisene klarer å karre til seg flere abonnementer over tid.   Om det kan være noen trøst var det verre i 2015, som er det første året jeg har gode data for.  Da var det 82% som ikke var interessert i å betale for nyheter. 


Ingen kommentarer: