søndag, oktober 23, 2022

Takk og pris - ganske høy tillit til redaktørstyrte medier

 STUDENTUNDERSØKELSEN.
Heldigvis kan vi konstatere at det ikke er særlig forskjell i tillitsvurderingen av medier på de fire årene som er gått siden 2018.  Tilliten til NRK og TV2 som nyhetsformidlere ligger fremdeles på et høyt nivå, og lokalavisene ligger hakket etter.   Men vi ser at det er ganske stor oppslutning om sosiale medier, men bloggere ligger an til strykkarakter (ikke med i 2018).  

Det kan vel bety tross alt at man vet hva man kan stole på når alt kommer til alt.
Ingen kommentarer: