fredag, oktober 28, 2022

Schibsted må spare millioner

 Det var en smule dysterhet over gårsdagens resultatpresentasjon fra Schibsted.  Enkelte av de digitale områdene går så det suser, mens nyhetsdivisjonen har sine utfordringer.  Det lå vel litt i kortene nå under presentasjonen at det er noen strukturelle grep på gang.  Og hva kan det være:

Prisøkning er vel gitt - så langt det går. Det har man gjort før og da viser vel resultatene at det kan hjelpe på en stund, men så er det et volummessig frafall.  For papiravisene, som fremdeles betyr mye pengemessig, så kan kanskje en tydeligere geografisk soning være noe.  Det vil si at man trekker seg ut av områder som er direkte ulønnsomme. Med sterk økning i papirpriser og trykk og distribusjon kan jo dette være en nærliggende strategi.  Men det spørs også om ikke nedgang i frekvens er en del av totalbildet. 


Tilfeldigvis kom jeg over litt statistikk over papiravislesning etter alder fra SSBs mediebarometer i dag. Og det bildet er jo ganske dystert, selv om det ikke er noen overraskelse for noen.  Papiravislesning er snart nostalgi.   For tre av fem aldersgrupper er papiravislesning game over. For den viktige gruppen 25-44 som er familiesegmentet om vi kan si det slik er det nå ikke langt igjen til null.  Det er for de eldste 67+ at det er fremdeles en høy andel, men her er det jo naturlig frafall om vi kan si det slik.

Så jammen er det en strategisk skvis.   Spørsmålet er vel hvor lenge man kan dra det ut, og få med papiraviskunder som er villige til å betale betydelig mer for å få sin daglige avis.  

En annen sak:  Schibsted selger nå en "bundle" med Aftenposten, BT, Stavanger Aftenblad, VG+ og en haug med magasiner.  Det ser ut til å være et godt tilbud.     
Ingen kommentarer: